Haber Özetleri

Toprak Analizi İçin Son Gün 30 Ekim 2015 Olarak Değiştirildi

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır
Toprak Analizi İçin Son Gün 30 Ekim 2015 Olarak Değiştirildi
 

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ'DE (TEBLİĞ NO: 2015/21) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/40)

MADDE 1 – 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’in 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 30/10/2015 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz, en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder. Yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Toprak Analizi Formu (Ek-7) ve analiz raporunun il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) ÇKS’ye kayıtlı olup, üretim alanı 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 30/10/2015 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

detail/7/duyurular/496/bitkisel-retime-destekeleme-demesi-yaplmasna-dair-tebli-201521-yaymland.html

Bitkisel Üretime Destekeleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2015/21) Yayımlandı

Bitkisel Üretime Destekeleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2015/21) 27 Mayıs 2015 tarihli 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEBLİĞ:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150527-5.htm

EKLERİ:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150527-5-1.pdf

Son Güncelleme Tarihi:24/Eylül/2021


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 43 44 1
İnek Karkas Et 21 33 1
Düve Karkas Et 42 43 1
Kuzu Canlı (Kg) 30 30.5 1
Güncelleme 27/Ağustos/2021 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB