Haber Özetleri

7 Bin TL ve Üzeri Ödemelerin Banka Yoluyla Yapılması Zorunluluğunun Kaldırılması

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır

09.06.2017 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459)’nde Değişikli Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:480) ile 459 Sıra No’lu Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı (g) bendinden sonra gelmek üzere eklenen “gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” ifadelerini içeren (ğ) bendi ile gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin satmış oldukları ürünleri süreleri içinde ticaret borsalarına tescil ettirmeleri halinde, taraflar arasındaki ödemenin banka veya finans kurumları aracılığı ile yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Son Güncelleme Tarihi:29/Eylül/2020


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 37.5 38 1
İnek Karkas Et 20 29 1
Düve Karkas Et 37 37.5 1
Kuzu Canlı (Kg) 25.5 26 1
Güncelleme 11/Eylül/2020 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB