Haber Özetleri

E-Fatura Tescil İşlemlerine İlişkin Duyuru 01.08.2014

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır
421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca, 31/12/2013 tarihi itibariyle bazı mükelleflere “e-fatura”kullanma zorunluluğu getirildiği dikkate alınarak, ticaret borsaları tarafından yapılacak tescillerde, e-fatura kullanan üyelerin bu faturaları ne şekilde ibraz edeceğine ilişkin açıklamalara aşağıda belirtilmiştir.
 
(1) 397 no.lu VUK Tebliği kapsamında, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan borsa üyelerinin, bahse konu uygulamaya kayıtlı olan diğer mükelleflerle yapacakları ilk işlemlerinde, e-fatura düzenlemesine geçtiklerine ilişkin bilgiyi içeren taahhütname ile Borsalara başvurması, söz konusu taahhütnamenin her işlemde yenilenmesinin gerekli olmadığı, bir kere Borsaya verilmesinin yeterli olacağı, Borsa tarafından, ilk işleme mahsus olmak üzere kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olduğunun http://www.efatura.gov.tradresinden kontrol edilmesi gerektiği,
 
(2) Üyeler tarafından, 397 no’lu VUK Tebliği hükümlerine göre, e-fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan vehttp://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan e-fatura portalından alınacak e-fatura çıktısının, firma kaşesi ile kaşelenmiş ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şekilde Borsaya sunulmasının zorunlu olduğu,
 
(3) Üye firmanın, e-fatura uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde yer verilen bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumlu olduğu, ancak gerekli kontrollerin (stok, rayiç fiyat vs.) borsalarınca yapılması gerektiği,
 
Hususları bilgilerinize arz olunur.

Son Güncelleme Tarihi:24/Eylül/2021


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 43 44 1
İnek Karkas Et 21 33 1
Düve Karkas Et 42 43 1
Kuzu Canlı (Kg) 30 30.5 1
Güncelleme 27/Ağustos/2021 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB