Haber Özetleri

FİNANSMANA ERİŞİMDE TEMİNAT OLARAK TAŞINIR REHNİ İMKANI

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır
Finansmana Erişimde Teminat Olarak Taşınır Rehni İmkanı
 

Taşınır Rehni Nedir?

Alacağın temini amacıyla borçluya veya üçüncü bir şahsa ait taşınır eşya, alacak veya hak üzerinde kurulan ve alacaklıya borç ödenmediği takdirde rehin konusu üzerinde paraya çevirme yetkisi veren sınırlı ayni bir haktır. 

İşletmelerin sermaye yapısının neredeyse yarısını taşınır varlıklar, "’sini ise taşınmaz varlıklar oluşturuyor.

Bankalar kredi karşılığında s oranında taşınmaz rehni talep ederken, bu oran taşınırlar için '’ye geriliyor.

 

Rehine Konu Olabilecek Taşınırlar şunlardır:

Alacaklar

Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar

Lisanslar

Hayvan

Tarımsal ürün

Çok yıllık ürün veren ağaçlar

Makine, teçhizat, alet, iş makinası elektronik iletişim araçları gibi menkul işletme tesisatı

Ticari işletme veya esnaf işletmesi

Ticaret unvanı ve/veya işletme adı

Ticari hat ve ticari plaka

Ticari proje

Müstakbel taşınır varlık

Vagon

Getiri

Stoklar

Hammadde

Sarf malzemesi

Her türlü irat ve kazançlar

Kira gelirleri

Kiracılık Hakkı

Ekonomik değeri olan her şey

 

Ücret Tarifesi

Rehin sözleşmesinin tescili 250 TL

Değişikliğin tescili 75 TL

Rehnin terkini 40 TL

Beher sayfa örnek 12 TL

Sorgulama ücretsiz

 

TARES (Taşınır Rehin Sistemi) Hakkında Sık Sorulan Sorular şunlardır:

TARES sisteminde, senede bağlı şirket hisselerinin (paylarının) rehni nasıl yapılmaktadır?

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu m. 5’te bu kanun uyarınca rehin edilmesi mümkün varlıklar arasında “şirket hisse senetleri” sayılmamıştır. Ayrıca Kanun m. 1/4’te, “Bu Kanun sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri ile mevduat rehnine uygulanmaz” şeklinde düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle TARES sistemi üzerinden rehin edilemez.

6750 sayılı Ticari işlemlerde taşınır rehni Kanunu madde 5/2 uyarınca Ticari işletme rehin edilir ise önce TARES Sistemi’ne tescil edilip ardından ilgili sicile bildirmek mi gerekiyor yoksa bunu ilgili sicile tescil edip ardından TARES Sistemi’ni mi bilgilendirmek mi gerekiyor?

Öncelikle TARES Sistemi’ne tescil edilmeli, daha sonra ilgili sicillere (Ticaret Sicili, Esnaf Sicili, Tescilli Menkullerde ait olduğu sicil, Haklarda ait olduğu sicil, Trafik, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Belediye gibi) bildirim yapılmalıdır.

Ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmını örneğin 4 makinesi varsa sadece 2 tanesini rehin altına alabiliyor muyuz?

Evet. Kanuna göre ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmı rehin edilebilir.

Teminat amaçlı yapılan alacak temliklerinin TARES'e tescil edilmesi gerekmekte midir? Yoksa bir borcu temin etmek üzere yapılan teminat amaçlı inançlı alacak temlikleri (alacak rehni değil) Taşınır Rehni Kanunu kapsamında değil midir?

Teminat amaçlı yapılan Alacağın Temliği işlemleri tamamen TARES Sistemi dışındadır. Sadece alacağın rehni işlemleri için TARES Sistemi kullanmalıdır.

İlgili tanıtım broşürlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

/besici brosur.pdf

/çiftçi brosur.pdf

/değerli_esya_brosur.pdf

/sanayici brosur.pdf

/sinai_brosur.pdf

/stok_brosur.pdf

/ticari_hat_brosur.pdf

Son Güncelleme Tarihi:24/Eylül/2021


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 43 44 1
İnek Karkas Et 21 33 1
Düve Karkas Et 42 43 1
Kuzu Canlı (Kg) 30 30.5 1
Güncelleme 27/Ağustos/2021 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB