Haber Özetleri

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi

Keşan Ticaret Borsası Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi

Keşan Ticaret Borsasını; Meclis, Yönetim Kurulu ve İdari kadromuzun gayretleri ve üyelerimizin desteği ile idari anlamda kurumsal yapısını, üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknoloji ile donatılmış cihaz ve ekipmanları, analiz çeşitleri ile tüm istekleri karşılayan laboratuvarları, alım ve satımın gerçekleştiği satış, her türlü bilgi beceri ile donatılmış personel yapısı ve sürekli hizmet çeşidi ve kalitesini artırdığı, ulusalar arası camia ile ilişki ve işbirliğini geliştirmiş, yaptığı her proje ve faaliyette öncülük eden, bölgemizde, ülkemizde ve uluslararası camiada örnek gösterilen saygın bir kurum haline getirmektir.

5174 Sayılı Türkiye odalar ve borsalar birliği ile odalar ve borsalar kanunun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde; Meclisi, Yönetim Kurulu ve İdari kadrosu ile üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, Tarım ve Hayvancılık sektöründeki ticaret hayatının gelişmesine katkı sağlamak, üyelerimizin birbirleriyle ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni tesis etmek, üyelerine ve kamuoyuna gerekli olan bilgi ve hizmet kalitesi çeşitliliğini sürekli arttırmak, tüm faaliyetlerinde insan sağlığı ve güvenliğinin gözetilmesini sağlamak, böylece üyelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Akreditasyon Sistemi Nedir?

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, TOBB,  EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği'nin işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmüştür. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2005 yılından itibaren de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  tarafından yürütülmektedir. 

Bu süre zarfında Borsalardan gelen yoğun istek üzerine, 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dâhil edilmiştir. 2008 yılından itibaren de sistemin adı TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak değiştirilmiştir.

Borsamızda Beş Yıldızlı Hizmet Tescil Edildi

Keşan Ticaret Borsası; üyelerine sunduğu hizmet kalitesini artırarak Üyelerinin rekabet edebilirliğini ve büyümelerine katkıda bulunmak amacıyla XIII. dönem Akreditasyon çalışmalarında başarı göstererek 10.01.2018 tarihinde gerçekleşen denetim sonrasında Akreditasyon Belgesine almaya hak kazanmış ve akredite olan 18 oda/borsa ve 2 şubenin içerisinde yer almaktadır.

TOBB, Akreditasyon Sistemi ile Oda ve Borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının artırılması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizde reel sektörün asli temsil mekanizması olan oda/borsaların hizmet kalitesi ve kurumsal kapasitesinin Avrupa ülkelerindeki emsallerinin seviyelerine çıkarılmasını amaçlayan Akreditasyon Sisteminin işler hale getirilmesi amacıyla Borsa Yönetimi ve personeli gayretle çalışmalarına devam edecektir.

Son Güncelleme Tarihi:13/Temmuz/2018


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
BUĞDAY (Yeni Ürün) 2.1 2.1 3120
Güncelleme 01/Haziran/2018 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

DÖVİZALIŞSATIŞ
USD4,794,79
AUD3,513,53
EUR5,565,57
GBP6,246,27
CHF4,774,80
CAD3,613,62
KWD15,7115,92
JPY4,224,25

Güncelleme : 18.07.2018 Kaynak : TCMB