Haber Özetleri

Kalite Politikamız ve Politikalarımız

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır

                                                   KALİTE POLİTİKAMIZ        

          Keşan Ticaret Borsası olarak;

 • İlgili mevzuatlar ve yasalar dahilinde üyelerimizin taleplerini mükemmeliyetçi bir anlayış çerçevesinde ve en hızlı sürede karşılamak.
 • Yapılan her hizmete kalite ve üye memnuniyeti öncelikli olmak üzere, hizmette yapılan hataları sıfıra indirmek.
 • Üyelerimizin faaliyet alanlarındaki üretim teknikleri konusunda destek vererek Keşan’ın ekonomik ve sosyal hayatının gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Verimli ve kaliteli ürün elde edilmesi için gerekli analiz şartlarını iyileştirmek.
 • Üyelerimiz ve üreticilerimizin ürününü doğru değerlendirmesi ile fiyatlandırılması için hizmet vermek.
 • Canlı Hayvan Borsamız ve Borsamızın iştirak şirketi mezbaha işletmeciliğimiz ile bölge hayvancılığına katkıda bulunmak.
 • Personelimizin eğitimine önem vererek hızlı güvenilir ve yönlendirici hizmet vermek.
 • Kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek üyelerimizin memnuniyetini arttırmak hedeflerimizin genel çerçevesidir.

Bu temel ilkelere uymayı tüm Borsa Meclisi ve Personeli adına taahhüt ederiz.

Politikalarımız: 

Mali Politikamız

Borsa gelir ve giderlerini; TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili yasa ve mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarına ve mali risk yönetimini ilkelerine uygun ve etkin bir şekilde yönetir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Borsamız çalışanlarını adil, hakkaniyetli ve liyakat esaslarına uygun seçer, personelin performans, kurumsal bağlılık, kişisel ve mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlayarak, üye memnuniyetini arttırır.

Haberleşme ve Yayın Politikamız 

Borsa ve İlçenin ticaret, tarım ve hayvancılık alanlarında maksimum faydayı sağlayacak doğru bilgiyi; hızlı, zamanında ve çağdaş iletişim olanaklarını kullanarak paydaşları ile paylaşır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız 

Borsamız mevcut kişisel ve kurumsal bilgileri, bilgi güvenliği ve gizliliği çerçevesinde risk yönetimi esaslarına göre korur, üyeleri için katma değer yaratıcı iletişim olanakları ve ortamları yaratır.

Üye İlişkileri ve Şikayet Yönetimi Politikamız 

Üye memnuniyetini, üyelerle sürekli işbirliğini ilke edinen, üye şikâyet, öneri, beklenti ve taleplerine yönelik çözüm yollarını arayan, ISO 10002 standardı prensipleri ve uygulama kılavuzluğunda gerekli tüm etkinlikleri ve faaliyetleri gerçekleştiren, çözüm odaklı bir kurumdur.

Kalite ve Akreditasyon Politikamız

Başta üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun faaliyetler yaparak, ilçeye katma değer yaratır, tüm tarafların kurumdan memnuniyetlerin sağlar. Tüm etkinliklerini, ISO 9001 Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Standartlarının gerekliliklerine uygunu planlar, gerçekleştirir ve tüm kaynaklarını bu yolla sürekli olarak iyileştirir.

GZFT (SWOT) ANALİZİMİZ

GÜÇLÜ TARAFLARIMIZ

 • Canlı hayvan pazarının bulunması
 • Mezbaha işletmeciliği 
 • Laboratuvar hizmetlerinin bulunması
 • Coğrafi konumun elverişliliği, Keşan Avrupa’yı ve Anadolu’ya bağlamak anlamında önemli bir konumdadır.
 • Deneyimli personel
 • Ulaşım altyapısı
 • Ekonomik durumu
 • İyi yöneticiler
 • LİDAŞ deposunun hissedarı olması
 • Aktif bir şekilde yapılan üye ziyaretleri
 • Verimli tarım arazileri
 • Aktif üye topluluğu
 • Her konuda aktif olması
 • Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek

ZAYIF TARAFLARIMIZ

 • Salon satışının olmaması
 • Satış salonunun yıl boyunca çalışmaması, Salon satışının az olması
 • Hizmet binasının eski olması
 • Borsanın yeterince tanınmaması
 • Yeterli derecede insan nüfusunun olmayışı yeterli işyerlerinin hizmete açılmayışı - Zirai üretim ve      ticaretinin zayıf olması
 • Canlı hayvan borsasının çalışmaları ve reklamı yapılabilir ve bölgeye kattığı değere vurgu yapılarak canlı hayvan pazarı bir artıya dönüştürülebilir 
 • LİDAŞ'ın kamuoyunda yeterince anlatılamaması

FIRSATLARIMIZ

 • Tarım bölgesi olması - Organize sanayi bölgesinin kurulacak olması - Lisanslı depoculuk'un ortağı olmak
 • Canlı hayvan pazarı - Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışma yapması - Bölge üniversitesi ile ortak proje ve seminerler düzenlenmesi
 • Kalkınma ajansının bulunması - Çanakkale köprüsünün yapılması
 • Ulaşım ağı - Ekonomisi
 • Denizleri sahilleri projeler oluşturma sınır ticareti geliştirme isteği
 • Lidaş'ın geliştirilmesi
 • Gelişmiş/gelişmekte olan bir ilçede faaliyet gösteriyor olmak - Organize sanayinin kurulacak olması - Tarım bölgesi olmak
 • Sınır şehri ve ilçesi olma nedeniyle üyelerinin zengin fırsat dan faydalanması
 • Lisanslı depoculuk kurum çatısı aştında olması gerekliydi

TEHDİTLER

 • Covid-19 pandemi sürecinin ekonomiye etkileri - Tarımda ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntılar
 • Tarım üretim maliyetlerinin yüksek olması - Bölgede tarım ve hayvancılık dışında alternatif sektörlere yönelim olmaması - Organize sanayi bölgesinin olmaması
 • Yeni koronavirüsün ekonomiye etkileri
 • Covid-19 - Döviz kurları
 • İşyerlerinin az oluşu çalışan işçi sayısının az olması
 • Ticaret faaliyetlerinin güçlü holdingler tarafından kısıtlanması - Lidaş'ın kamuoyunda yeterince anlatılamaması
 • Covid-19 pandemisi - Ekonomik belirsizlikler - Tarımda yaşanan sıkıntılar (kuraklık, verimsizlik…)
 • Ekonomik dalgalanmalar - Küresel hastalıklar
 • Türib sistemi spot borsacılğa önemli tehdit unsuru

Son Güncelleme Tarihi:24/Eylül/2021


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 43 44 1
İnek Karkas Et 21 33 1
Düve Karkas Et 42 43 1
Kuzu Canlı (Kg) 30 30.5 1
Güncelleme 27/Ağustos/2021 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB