Haber Özetleri

Toprak Tahlili

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır

Analiz niçin gereklidir?

Çifçinin kafasında, arazisinde yetiştireceği ürün için hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanacağına dair sorular vardır. Çünkü karlı bir gübreleme ancak; bitkinin isteği olan gübreleri en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir. Bu sebepten toprağı analiz ettirerek gübre kullanımı çiftçi için en ekonomik yoldur. Böylece hem bitkide toksit etki yapmayacak, doğru miktarda gübre kullanılmış olur, hemde bol ürün elde edebileceği gibi gübreyede gereğinden fazla para harcamamış olur. Bu sebeple laboratuvarda yapılacak analiz sonucunda toprakta yetişecek bitkinin iyi bir şekilde büyümesi ve kaliteli ürün alınması için toprak ve yaprak örneklerinde hangi besin maddelerinin eksik olduğu belirlenmiş olacaktır. Çünki Toprağı analiz ettirmeden gübre kullanımı çeşitli sorunlar yaratır. Bitkinin ihtiyacından daha az gübre verildiğinde, bitkiler yeterince beslenemediklerinden iyi gelişememektedirler. Alınan ürün miktarıda buna bağlı olarak düşük olur.Gereğinden fazla kullanılan gübre ise; Hem toprağı hemde Ürünü olumsuz yönde etkiler. Bütün bu nedenlerden dolayı çifçinin gübre kullanmadan önce mutlaka toprak ve yaprak analizini yaptırması ve alacağı analiz raporuna göre gübre kullanması gerekmektedir.

Toprak tahlili

Değişik arazilerden alınan topraklar, farklı miktarlarda bitki besin maddesi içerdiğinden dolayı her araziden ayrı toprak örneği alınmalıdır. Zira aynı arazi içerisinde bile değişik özellikler gösteren kısımlar bulunabilir. Örneğin aynı arazi toprağının bir kısmı açık bir kısmıda koyu renkli olabilir. Bu renk farklılığı organik madde, demir gibi birçok toprak özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır. Yine arazinin bir kısmı düz diğer bir kısmı eğimli olabilir. Buna bağlı olarakta düz kısımlarda toprak kalınlığı daha fazla, eğimli olan kısımlarda ise daha azdır. Bu sebepten eğer arazi içerisinde farklı özellikler gösteren yerler varsa bu kısımlardan ayrı ayrı toprak örneği alınmalıdır. Genel olarak. Gübre yığılmış yerlerden, sap, yaprak, ot, dal ve kök artıklarının yakıldıkları yerlerden, özellikle meyvecilik gibi ağaç yetiştirilmek için ayrılan araziler hariç, tek tük bulunan ağaçların altından toprak örneği alınmamalıdır.

Toprak tahlili ne için yapılır?

Toprak Analizi belli bir toprağın gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan metottur. Belli bir tarla ya da bahçeyi temsil eden toprak örneği, laboratuarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarı bulunur. Böylece üretimi yapılan bitkinin iyi ürün vermesi için hangi besin maddelerinin ne zaman ve ne kadar verileceği ortaya konur.

Toprağı analiz ettirmeden gübre kullanırsak ne olur?

 • Bitkinin ihtiyacından daha az gübre kullanılabilir. Bu durumda bitkiler yeterince beslenemediklerinden iyi gelişemezler ürün azalır, alınan ürün gübre parasını bile karşılamayabilir.
 • Bitkinin ihtiyacından daha fazla gübre kullanılabilir böylece fazladan attığımız gübrenin parası ziyan olduğu gibi fazla gübre toprağa ve ürüne olumsuz etkiler yapabilir.
 • Yanlış cins gübre kullanılabilir. Bunun bir sonucu olarak ürün azalabilir, yatabilir veya kuruyabilir. En azından üründe bir artış olmayabilir. Böylece de gübreye verilen para boşa gitmiş olur.
 • Yanlış zamanda ve yanlış şekilde gübre kullanılabilir. Bunun sonucu olarak gübreden beklenilen yarar sağlanamayabilir. Eksik veya fazla, yanlış cins ve zamansız gübre kullanmamak için gübre kullanmadan önce toprağın mutlaka analiz ettirilmesi ve laboratuvardan alınacak toprak analiz raporu sonucuna göre gübre kullanılması gerekir.

Ancak toprak analizi sonuçlarının beklenen faydaları sağlayabilmesi ve yukarıdaki hatalara düşülmemesi için toprak örneklerinin mutlaka usulüne uygun olarak alınması gereklidir. Eğer usulüne uygun toprak numunesi alınmamışsa bunun sonucu hiçbir anlam ifade etmediği gibi emek, para ve zaman kaybına neden olacaktır.

Nerelerden toprak örneği alınmaz?

Toprak örneğinin alınacağı alan belirlendikten sonra toprak almak için küreğin batırıldığı nokta eğer;

 • Harman yeri veya hayvan yatmış yer ise,
 • Önceden gübre yığılmış yer ise, Hayvan Barınaklarına yakın yerler ise,
 • Sap kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yer ise,
 • Hayvan gübresinin bulunduğu nokta ise,
 • Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktaları ise,
 • Dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları ise,
 • Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzeri ise,
 • Gübreleme yapılan yerlerde 4 ay, kireçleme yapılan yerlerde 12 aydan önce,
 • Binalara yakın alanlar ise,
 • Özellikle meyvecilik, kavakçılık gibi ağaç yetiştirmek için ayrılan araziler hariç, tarlada bulunan birkaç ağacın altından, toprak örneği alınmamalıdır.

Toprak örneği örnek nasıl alınır?

Tarlada toprak örneği alınacak noktaya gelindiğinde

 • Bu yerin toprak örneği alınmaya uygun bir yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Eğer bu yer örnek almaya uygunsa toprağın üzerindeki ot, sap gibi şeyler el ile temizlenir.
 • Temizlenen bölgede kürek toprağa 20 cm derinlikte (pulluk sürüm derinliği) daldırılır.
 • Alınan bu toprak olduğu gibi açılan çukurun hemen yanına konulur.
 • Sonra açılan çukur içine kenarlardan toprak dökülmüş ise el ile temizlenir.
 • Sonra kürek 3-5 cm kalınlıkta toprak alacak şekilde 18-20 cm derinliğe kadar daldırılır ve yavaşça kaldırılır.
 • Alınan örnek kürek üzerinde yalnızca yan taraflarından düzeltilerek kovanın için konulur. Böylece bir adet toprak örneği alınmış olur. Yaklaşık 40 dekar tarla için 10-20 adet örnek alınarak kaba konur ve bu kapdaki bu topraklar karıştırılarak örnek alınır.

Toprak örneği alırken kullandığımız kürek ya da belin temiz olmasına ( ahırlarda kullanılan küreklerde bulunan artıklar sonucu etkileyecektir) dikkat edilmelidir. Alınan örnek temiz bir bez torbaya konur. Eğer naylon poşet kullanılacaksa mutlaka temiz olmalı ve örnek konulduktan sonra kalemle birkaç yerinden delinerek koyduğumuz etiketin içeride nemden dolayı parçalanmasına mani oluruz. Numune alındıktan sonra etiket doldurulur. Kurşun kalem kullanılarak etikete İli-İlçesi-Köyü-Mevkii-Adı-Soyadı- Sulanıp sulanmadığı- Hangi ürünlerin yetiştirildiği bilgileri doldurulur. Bu bilgiler mutlaka eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Toprak örneği ekim veya dikimden 1 ay önce alınmalıdır.Yukarıda anlatılan şekilde usulüne uygun olarak alınan toprak örneği, Müdürlüğümüz bünyesindeki Toprak Tahlil Laboratuarına getirilmelidir.

 

Toprak örneğinin alınması

Toprak örneği alırken tek veye çok tıllıklı bitkilerden hangisi ekilecekse ona uygun yöntemle toprak örneği alınmalıdır. Tek yıllıklı bitkilerden (sebzeler) Toprağın 0-30 cm derinliğinden örnek alınmalıdır. Yeni bir çok yıllıklı bahçe tesisi kurulacaksa (turunçgiller gibi) Toprağın derinlemesine örneklenmesi gerekir. Bu durumda Toprak örnekleri; 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120cm derinliklerden ayrı ayrı alınmalıdır. Rutin bir toprak analizi için 30 cm den bahçe büyüklüğüne göre 10-20 çukurdan karıştırılarak alınacak bir örnek yeterlidir. Fakat zaman zaman (3-5 yılda bir kez) derinden toprak örnekleri alınarak ayrıca analiz edilmelidir. Toprak örneği alırken V harfi şeklinde bir çukur kazılır. Daha sonra çukurun düzgün yüzeyinden 3-4 cm kalınlığında 0-30 cm boyunda bir toprak dilimi alınır. Toprak örneği almak için bir küreğe, alınan örnekleri koymak için bir kovaya, toprağı saklayıp analiz'e götürmek için bir torbaya ihtiyaç vardır. Örnek alma işlemi arazinin bir ucundan diğer ucuna döğru düz bir hat üzerinde değil, Zik zak çizerek yapılmalıdır. Bu şekilde yaklaşık her 20 dekar (aynı nitelikte) arazi için bir adet örnek alınabilir. Tarla bitkilerinde ise bu oran 50 dekardır. Toprak örneği alırken küreğin daldırıldığı noktaya dikkat edilmeli, el ile toprağın üzerindeki ot, sap gibi atıklar toprağın üzerinden temizlenmelidir.

Meyvelerde toprak örneği alma zamanı

Toprak örnekleri meyve bahçelerinde ve bağlarda Yaprak örneklerinin alındığı tarihte (bu konu yaprak tahlili bölümünde açıklanmaktadır), Tarla bitkiler, sera sebzeleri ve süs bitkilerinde ise dikim veya ekimden en az bir ay önce alınmalıdır. (Meyve ağacı dikili tesislerde ise ağacın taç iz düşümünden toprak örneği alınmalıdır.)

Dikkat edilecek hususlar

Alınan toprakların mutlaka etiketlenmesi gerekir. Bu etiketlerde Tarla- Bahçe sahibinin ad ve soyadı, örneğin hangi bölgeye (tarlaya) ait olduğu. Aynı bölgeden birden fazla örnek alınmiş ise hangi örneğin nereye ait olduğu açıkça belirtilmeli, aksi taktirde sonuçların karıştırılması nedeniyle istenmeyen neticeler elde edilebilir.

GÜBRELEME

Bahçelerde Gübre Kullanımı

Ticari gübrelerin kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. Ancak ne yazıkki bu konuda bilgili olan yada bu gübreleri bilinçli olarak kullanan çifçilerimizin sayısı pek'de fazla değil. Bu gübreleri kullanmanızın sebebi üretimi artırmak daha fazla kar sağlamaktır ancak bu hedefe ulaşabilmemizin yolu çok fazla gübre vermekten değil ne zaman ne kadar gübre vereceğimizi bilmekten geçer.İşte bu nedenledir'ki Yaprak ve Toprak analizlerinin yaptırılarak, bu tahlillerin sonucuna göre yapılan tavsiyeler doğrultusunda gübre kullanımına önem vermemiz gerekmektedir. Bölgemizde Yaprak ve toprak analizini Borsamız Toprak Tahlil laboratuarlarında yaptırmak mümkündür. Konu ile ilgili bilgileri; 284 714 10 87 nolu Telefondan Ziraat Mühendisleri gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Yaprak Tahlili

Yaprak analizlerinde başlıca iki amaç gözetilmektedir.

 • Bitkilerde ortaya çıkan beslenme noksanlığı veya fazlalığının hangi besin maddesine ait olduğunu belirlemek, bu noksanlığın giderilmesi için gerekli uygulamaları yapmak.
 • Besin noksanlıkları ortaya çıkmadan önce analiz sonuçlarına dayanılarak bitkinin gübre ihtiyacını belirlemek. Bu ikinci özellik ise zamanında yapılacak gübrelemeye imkan vererek o yıl üründe ortaya çıkması muhtemel azalmanın ya tamamıyla engellenmesi veye en aza indirmeyi sağlamaktır.

Yaprak Örneği alırken dikkat edilecek kurallar

Alınan yaprak örneklerinin tür ve çeşit özellikleri aynı olmalıdır. Karışık olarak örnek alınmamalıdır. Özellikle meyve ağaçları bir bahçede farklı yaşlarda bulunabilir. Örneğin 5-25 yaşlarındaki ağaçların yaprakları karıştırılmamalıdır. Ancak 15-20-30 yaşlarındaki ağaçların yaprakları karıştırılabilir. Aşırı derecede beslenme noksanlığı gösteren hastalıklı yapraklar seçilmemelidir. Bir bahçede bir yaprak örneğinin temsil ettiği alan 20 dekarı geçmemelidir. Bahçenin bir kısmı toprak tipi bakımından diğerinden tamamıyla farklı olabilir. Belirgin farklılıklar göz önüne alınarak, her farklı toprak tipine göre örnekleme ayrı olmalıdır. Yapraklar günün herhengi bir zamanınıda alınabilir. Bununla birlikte yapraklar ıslak olmamalı, yağmur ve ilçlama sonrası yaprak alınmamalıdır.

Meyvelerde Yaprak örneği alma zamanı ve şekli

Bahçe içerisinde U veya X şeklinde yürüyerek ve bir ağaç atlanarak omuz hizasındaki o yıla ait güneş gören sürgünlerden alınmalıdır. Sert ve yumuşak çekirdekliler (Kaysı, şeftali, kiraz,elma, ayva, armut vb) Temmuz ayında (Hasat olgunluğundan yaklaşık bir ay önce) o seneye ait sürgünlerin ortasındaki gelişmesini tamamlamış yaprakları sapıyla birlikte kopartılarak alınır. Bir ağacın dört tarafından ve 25 ağaçtan toplam 100 adet yaprak alınmalıdır.

Turunçgil

Eylül-Ekim ayında o yılın ilkbahar dönemindeki meyve olmayan sürgünlerden yaprak örneği alınmalıdır. Bir ağacın dört tarafından 25 Ağaçtan toplam 100 adet yaprak örneği alınmalıdır.

Bağ

Haziran ayında (Meyveye ben düştüğünde) Sürgünlerde ilk salkımın karşısındaki veye bir yaprak yukarısındaki gelişmesini tamamlamış yapraklar sapıyla birlikte ve bir omcanın 4 tarafından olmak üzere 250 omcadan toplam 100 yaprak alınmalıdır.

Yenidünya

Kasım-Ocak (Çiçeklenme döneminde) veya Ocak-Mart aylarında (Meyve büyüme dönemi) uç kısmında çiçek veya meyve salkımı olan o yıla ait sürgünlerin sürgünlerin ortasındaki gelişmesini tamamlamış sapıyla birlikte, bir ağacın dört tarafından olmak üzere 25 ağaçtan toplam 100 adet yaprak alınmalıdır.

Zeytin

Kasım-Aralık aylarında (Meyve olgunluk başlangıcında) O yıla ait sürgünlerin ortasındaki karşılıklı gelişmesini tamamlamış bir çift yaprak sapıyla birlikte ve ağacın dört tarafından 8 adet olmak üzere 25 ağaçtan toplam 200 adet yaprak alınmalıdır.

Nar

Ağustos-Ekim Aylarında o seneye ait uç sürgünlerinin ortasındaki gelişmesini tamamlamış yapraklar sapıyla birlikte bir ağacın 4 tarafından olmak üzere 25 ağaçtan 100 adet yaprak alınmalıdır.

Muz

Ekim-Kasım Aylarında (hasattan bir ay önce) ağaçların 'undan sürgündeki üçüncü yaprağın Yaprak ana damarının ihi yanından 4-5 cm genişlikte iki şerit halinde kesilerek alınır.

Çilek

Haziran-Ağustos aylarından (hasat sonundan başlayarak 6 hafta içerisinde) Gelişmesini tamamlamış en genç üçlü yaprak gurubunun ortasından 100 adet sapsız yaprak alınmalıdır.

Domates

Birinci döldeki meyve ceviz iriliğine ulaştığında yaprak örneği alınmalıdır.Büyüme tepesine en yakın yerde gelişmesini tamamlamış olan genç dalın orta kısmındaki yapraklar örnek için uygundur. bir bitkiden 1-2 yaprak olmak üzere 30 yaprak örneği alınmalıdır.

Patlıcan Biber ve Salatalık

Birinci döldeki meyveler kendini göstermeye başladığı zaman örnek alınmalıdır. Büyüme tepesine en yakın yerde olan normal iriliğini alarak gelişmesini tamamlamış genç yapraklardan örnek alınır. Bir bitkiden 1-2 yaprak olmak üzere 50 yaprak örneği yeterlidir.

Süs bitkileri - Gül

Çiçekli dalda uçtan itibaren 1. ve2. yapraklar çiçek üretiminin devam ettiği sürede 20-30 yaprak alınır.

   

  

  


  

Son Güncelleme Tarihi:10/Ağustos/2018


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 26.5 27 0
İnek Karkas Et 19 21 0
Düve Karkas Et 26 26.5 0
Kuzu Canlı (Kg) 16.5 17 0
Güncelleme 10/Ekim/2017 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

DÖVİZALIŞSATIŞ
USD3,663,66
AUD2,872,89
EUR4,324,33
GBP4,814,83
CHF3,733,75
CAD2,932,94
KWD12,0412,20
JPY3,243,26

Güncelleme : 19.10.2017 Kaynak : TCMB