Haber Özetleri

Toprak Tahlili

Satır Arası+- AFont Büyüklüğü+- Yazdır

Analiz niçin gereklidir?

Çifçinin kafasında, arazisinde yetiştireceği ürün için hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanacağına dair sorular vardır. Çünkü karlı bir gübreleme ancak; bitkinin isteği olan gübreleri en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir. Bu sebepten toprağı analiz ettirerek gübre kullanımı çiftçi için en ekonomik yoldur. Böylece hem bitkide toksit etki yapmayacak, doğru miktarda gübre kullanılmış olur, hemde bol ürün elde edebileceği gibi gübreyede gereğinden fazla para harcamamış olur. Bu sebeple laboratuvarda yapılacak analiz sonucunda toprakta yetişecek bitkinin iyi bir şekilde büyümesi ve kaliteli ürün alınması için toprak ve yaprak örneklerinde hangi besin maddelerinin eksik olduğu belirlenmiş olacaktır. Çünki Toprağı analiz ettirmeden gübre kullanımı çeşitli sorunlar yaratır. Bitkinin ihtiyacından daha az gübre verildiğinde, bitkiler yeterince beslenemediklerinden iyi gelişememektedirler. Alınan ürün miktarıda buna bağlı olarak düşük olur.Gereğinden fazla kullanılan gübre ise; Hem toprağı hemde Ürünü olumsuz yönde etkiler. Bütün bu nedenlerden dolayı çifçinin gübre kullanmadan önce mutlaka toprak ve yaprak analizini yaptırması ve alacağı analiz raporuna göre gübre kullanması gerekmektedir.

Toprak tahlili

Değişik arazilerden alınan topraklar, farklı miktarlarda bitki besin maddesi içerdiğinden dolayı her araziden ayrı toprak örneği alınmalıdır. Zira aynı arazi içerisinde bile değişik özellikler gösteren kısımlar bulunabilir. Örneğin aynı arazi toprağının bir kısmı açık bir kısmıda koyu renkli olabilir. Bu renk farklılığı organik madde, demir gibi birçok toprak özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır. Yine arazinin bir kısmı düz diğer bir kısmı eğimli olabilir. Buna bağlı olarakta düz kısımlarda toprak kalınlığı daha fazla, eğimli olan kısımlarda ise daha azdır. Bu sebepten eğer arazi içerisinde farklı özellikler gösteren yerler varsa bu kısımlardan ayrı ayrı toprak örneği alınmalıdır. Genel olarak. Gübre yığılmış yerlerden, sap, yaprak, ot, dal ve kök artıklarının yakıldıkları yerlerden, özellikle meyvecilik gibi ağaç yetiştirilmek için ayrılan araziler hariç, tek tük bulunan ağaçların altından toprak örneği alınmamalıdır.

Toprak tahlili ne için yapılır?

Toprak Analizi belli bir toprağın gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan metottur. Belli bir tarla ya da bahçeyi temsil eden toprak örneği, laboratuarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarı bulunur. Böylece üretimi yapılan bitkinin iyi ürün vermesi için hangi besin maddelerinin ne zaman ve ne kadar verileceği ortaya konur.

Toprağı analiz ettirmeden gübre kullanırsak ne olur?

 • Bitkinin ihtiyacından daha az gübre kullanılabilir. Bu durumda      bitkiler yeterince beslenemediklerinden iyi gelişemezler ürün azalır,      alınan ürün gübre parasını bile karşılamayabilir.
 • Bitkinin ihtiyacından daha fazla gübre kullanılabilir böylece fazladan      attığımız gübrenin parası ziyan olduğu gibi fazla gübre toprağa ve ürüne      olumsuz etkiler yapabilir.
 • Yanlış cins gübre kullanılabilir. Bunun bir sonucu olarak ürün      azalabilir, yatabilir veya kuruyabilir. En azından üründe bir artış      olmayabilir. Böylece de gübreye verilen para boşa gitmiş olur.
 • Yanlış zamanda ve yanlış şekilde gübre kullanılabilir. Bunun sonucu      olarak gübreden beklenilen yarar sağlanamayabilir. Eksik veya fazla,      yanlış cins ve zamansız gübre kullanmamak için gübre kullanmadan önce      toprağın mutlaka analiz ettirilmesi ve laboratuvardan alınacak toprak      analiz raporu sonucuna göre gübre kullanılması gerekir.

Ancak toprak analizi sonuçlarının beklenen faydaları sağlayabilmesi ve yukarıdaki hatalara düşülmemesi için toprak örneklerinin mutlaka usulüne uygun olarak alınması gereklidir. Eğer usulüne uygun toprak numunesi alınmamışsa bunun sonucu hiçbir anlam ifade etmediği gibi emek, para ve zaman kaybına neden olacaktır.

Nerelerden toprak örneği alınmaz?

Toprak örneğinin alınacağı alan belirlendikten sonra toprak almak için küreğin batırıldığı nokta eğer;

 • Harman yeri veya hayvan yatmış yer ise,
 • Önceden gübre yığılmış yer ise, Hayvan Barınaklarına yakın yerler ise,
 • Sap kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yer ise,
 • Hayvan gübresinin bulunduğu nokta ise,
 • Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktaları ise,
 • Dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları ise,
 • Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzeri ise,
 • Gübreleme yapılan yerlerde 4 ay, kireçleme yapılan yerlerde 12 aydan      önce,
 • Binalara yakın alanlar ise,
 • Özellikle meyvecilik, kavakçılık gibi ağaç yetiştirmek için ayrılan      araziler hariç, tarlada bulunan birkaç ağacın altından, toprak örneği      alınmamalıdır.

     

 

Son Güncelleme Tarihi:24/Eylül/2021


Etkinlik Takvimi

Güncel Fiyatlar

Keşan Ticaret Borsası
Ürün En Düşük En Yüksek Miktar
Dana Karkas Et 43 44 1
İnek Karkas Et 21 33 1
Düve Karkas Et 42 43 1
Kuzu Canlı (Kg) 30 30.5 1
Güncelleme 27/Ağustos/2021 Diğer Borsaların Fiyatları

Döviz Kurları

Güncelleme : Kaynak : TCMB