ÜCRET TARİFELERİMİZ

  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 5174 Sayılı Kanunun 50.nci maddesi gereğince; Kayıt Ücreti ve yıllık aidat tarifemizin Meclis Kurulunun onayına sunulmak üzere 01 Ocak 2022 yılında geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmesine.

 

 

 

HİZMETLER

FİYAT

DÜŞÜNCELER

               

1

MERKEZ BORSA KANTAR TARTIM ÜCRETİ TARİFESİ:

a) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi tartılması karşılığında üyelerden alınacak tartım ücretler

15,00 TL

Kamyonetler, Römorklu Traktörler

 

20,00 TL

Kamyonlar

 

       30,00 TL

Tırlar

 

b) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi tartılması karşılığında üye dışından alınacak ücretler

20,00 TL

Kamyonetler, Römorklu Traktörler

 

25,00 TL

Kamyonlar

 

35,00 TL

Tırlar

 

c) Canlı Hayvan tartımları karşılığında alınacak üye Ücretİ

Canlı Hayvan tartımları karşılığında Üye dışı tartım Ücreti

10,00 TL

Küçükbaş-Büyükbaş

 

15,00 TL

Küçükbaş-Büyükbaş

2

Analiz Rapor Ücreti

20,00 TL

Üyelerden

 

25,00 TL

Üreticiden

 

20,00 TL

Analiz İsteğe Bağlı     Çeltik İçin: (Randıman+ Kırıktane+Nem+Hektolitre+İsteğe Bağlı Bintane+Diğer)     Buğday İçin : (Nem+Hektolitre+Gluten+İndeks+Sedim+Geç. Sedim+Protein+Nişasta+Selüloz+Diğer)

YağBitkileri: (Nem+Hektolitre+Yağ Oranı+İsteğe Bağlı Yabancı Madde)

3

Borsa Tescil Ücreti

2%

Binde İki

4

Canlı hayvan şubemizde dezenfeksiyon hizmeti karşılığında alınacak ücret

40,00 TL

Taksi, Kamyonet, Minibüs, Atlı Araba, Römork, Traktör, Kamyon

 

 

5

Canlı hayvan şubemizde işgaliye hizmeti karşılığında alınacak ücret

6,00 TL

Küçükbaş 

 

15,00 TL

Büyükbaş  

6

Toprak Tahlil Ücretleri

 

 Araç İle Alımlarda Hizmet Bedeli

 

Kapsam 1: Temel Toprak Analizleri

 

(Üreticinin tarlasından personel ile numune alım bedeli.( Aynı kişiye ait aynı ada numarası olması halinde uygulanacaktır.) 

 

1- Toprak analiz iz elementler hariç

90,00 TL

50,00 TL  

 

2-30 Adet ve üzeri Toprak analizleri iz elementler hariç

85,00 TL

50,00 TL

 

3-Tekstür dahil+İz element hariç toprak analizi

100,00 TL

50,00 TL

 

4-Tekstür analizi

65,00 TL

50,00 TL

 

Kapsam 2: Detaylı Toprak Analizleri

 

 

 

1-Toprak analizi iz elementler dahil

100,00 TL

50,00 TL

 

2-30 adet ve üzeri Toprak analizleri iz elementler dahil

95,00 TL

50,00 TL

 

3-50 Adet ve üzeri Toprak analizleri iz element dahil

90,00 TL

50,00 TL

 

4-Tekstür+iz elementler dahil toprak analizi

120,00 TL

50,00 TL

 

5-30 Adet ve üzeri tekstür+iz elementler dahil toprak analizi

100,00 TL

50,00 TL

 

6-Alınabilir Bor Azometil-H Yönetimi ile

180,00 TL

50,00 TL

 

7-Toprakta toplam ağır metal (Pb, Cr, Ni, Co, Cd)

180,00 TL  

50,00 TL

 

8-Katyon değişim kapasitesi

220,00 TL

50,00 TL

 

9-Aktif Kireç Analizi

 120,00 TL

50,00 TL

 

10-ICP Element Okuma (ağır metal (Pb, Cr, Ni, Co, Cd)

  60,00 TL

 

 

11-ICP Element Okuma (Makro+Mikro)

  60,00 TL

 
 

12-PH EC OKUMA

  50,00 TL

 

 

Kapsam 3: Sulama Suyu Analizleri

 

 

 

1-Sulama Suyu Analizi

120,00 TL

50,00 TL

 

2-Suda Ağır Metal Analizi

200,00 TL

50,00 TL

 

3-Suda (PH-EC) Analizi

45,00 TL

50,00 TL

 

Kapsam 4: Bitki Analizleri

 

 

 

1-Bitki analizleri

120,00 TL

50,00 TL

7

Numune Kayıt Ücreti

40,00 TL

Kamyon

 

35,00 TL

Traktör

               

 

  1. Her bir tescil işlemi için uygulanacak en yüksek maktu tescil miktarı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 260,00 TL ( İki Yüz Altmış Türk lirası) olarak belirlenmesine alınan bu kararın Meclis Kurulunun onayına sunulmasına.

            Derece

Yıllık Aidat

Yeni Kayıt

FEV

750,00 TL

750,00 TL

1

700,00 TL

700,00 TL

2

650,00 TL

650,00 TL

3

600,00 TL

600,00 TL

4

550,00 TL

550,00 TL

 

Yukarı çık.