KEŞAN' IN TARİHİ

KEŞANIN TARİHİ

Keşanın bilinen en eski adı “Zorlanis”tir. M.Ö. 4000 yıllarında Keşan ve çevresine yerleşen Luvilerin gelişiyle Cilalı Taş Devrine geçilmiştir. Bölge daha sonraları sırasıyla Yunan, Pers, Odris, Makedonya ve Bizans yönetimleri altına girmiştir. Pers İmparatoru I.Darius (Büyük Dara) M.Ö.7 inci yüzyıl sonlarında yöreyi imparatorluğuna ekleyerek satraplık haline getirmiştir. Büyük Roma İmparatorluğunun M.Ö.395 yılında ikiye bölünmesi sonucu ilçe, Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans) payına düşmüştür. Bu devrede Latin Kültüründen ayrılıp, Yunan Kültürü etkisine giren Trak’ların da yavaş, yavaş özelliklerini yitirdikleri görülür.

 Keşan İlçesi ilk kez Gazi Süleyman Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde ilçenin has olarak yönetimi Hersekzade Ahmet Paşa’ya verilmiştir. 

 1829’da ve 1877’de iki kez Ruslarca işgal edilen bölge, 20. yüzyılın başlarında önce Bulgar’ların, sonra Kurtuluş Savaşı döneminde Yunanlıların saldırılarına uğramıştır. 19 Kasım 1922’de Binbaşı Mehmet komutasındaki Türk Taburu Malkara üzerinden gelerek, itilaf devletleri heyetinden ilçeyi teslim almıştır.

 İlçemiz Keşan, çok eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen, Keşan ismi ile anılmaya Osmanlılardan sonra başlamıştır. Zira, mevcut bilgi ve kaynaklar bu ismin şehrimize Osmanlılar tarafından verildiğini göstermektedir.

 Keşan, Farsça bir sözcük olup, "keş" sözcük kökünden türemiştir. Keş Farsçada çekmek anlamına gelir, sonuna gelen -an eki sözcüğe çoğul anlam katarak, "çekenler" anlamını vermektedir.

Kent 1359 tarihinde Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra, buraya Anadolu'dan göçmenler getirtilip yerleştirildi. "Gacal" tabir edilen eski yerlilerin, bunların torunları olduğu söylenir. Trakya'nın güneyine yoğun olarak yerleştirilen bu Yörüklere "Topkeşan Yörükleri” deniliyordu. Topkeşan Yörüklerinin görevi savaş sırasında savaş toplarını savaş alanına götürmek ve getirmekti. İsim zamanla kısaldı ve Keşan olarak kullanılmaya başlandı.

Anadolu'da halk arasında işlevi "çekmek" türünden değişik nesnelere de bu ismin verildiği görülür. Bazı yörelerde atların deri koşumlarına "keşan" denmektedir. Karadeniz yöresinde özel parlak renkli kumaştan yapılan bir peştamal ve başörtüsü türüne keşan denilmektedir. Ayrıca Keşan ismiyle, İran'da bir kent de bulunmaktadır

Yukarı çık.