GÜBRELEME

GÜBRELEME

Bitkilerin ihtiyacı olan besin maddelerinin toprağa veya doğrudan doğruya bitkiye verilmesi işlemine gübreleme denir.

Tarımsal üretimin arttırılması için, toprak bilinçli işlenmeli,bilinçli ekilmeli,bilinçli sulanmalı,hastalık ve zararlılarla bilinçli bir şekilde mücadele edilmelidir. Bütün bu işlemlerin yanı sıra bitkiyi besleyici, üretimi arttırıcı çarelere de başvurmak gerekir.

Bitkiler de insanlar ve hayvanlar gibi gelişmeleri için beslenmek zorundadırlar. Bitkiler besinlerinin büyük bir kısmını topraktan kökleri vasıtası ile alırlar. Topraktan yetiştirilen bitkilerin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa, gübreleme vasıtasıyla toprağa bitki besin maddesi verilmesi gerekir. Toprak eğer beslenmezse bir süre sonra besin maddelerinin eksilmesi nedeniyle üretim azalır. Yeterli ve kaliteli ürün alabilmek için toprağın bilinçli beslenmesi gerekir. UNUTMA! UYGUN GÜBRELEME KALİTELİ ÜRÜN VE YÜKSEK VERİM DEMEKTİR.

Gübrelemenin Kuralları

Bitkilerin beslenmeleri için gerekli olan bitki besin maddelerinin başında azot,fosfor ve potasyum gelir. Bunlar bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları besin maddeleri olup,tarım topraklarında da genellikle yeteri kadar bulunmamaktadır.

Gerek ürünler beslenmek için gerekse toprak içinde sızan sular önemli miktarda besin maddelerini topraktan uzaklaştırır. Bunun sonucu topraklar fakir düşer, bitkileri yeterince besleyemez hale gelir. Bu nedenlerle aynı topraktan sürekli bir şekilde iyi ürün almak için o toprağa eksik olan bitki besin maddelerinin verilmesi gerekir. Buda gübreleme ile olur.

Gübrelerden en iyi şekilde yararlanabilmek için gübrenin toprağa verilme zaman ve şekline dikkat etmek gerekir. Sadece kullanılacak gübrenin çeşidi ve miktarını bilmekle iş bitmez. Gübreden beklenen yararın sağlanabilmesi için gübrenin en uygun zaman ve en doğru bir şekilde toprağa verilmesi gerekir.

Gübre Nasıl ve Ne Zaman Kullanılır?

Bu sorunun cevabını gübrelerin verilme şekli ve gübrelerin uygulama zamanı olarak iki başlık altında göreceğiz.

Gübrelerin Verilme Şekli

Gübreler genellikle el veya makine ile toprağın üstüne serpilerek verilmekte yada tohum veya bitkiden belirli uzaklıklarda olmak üzere çizgi halindeki bir banda veya bitki etrafındaki ocağa verilmektedir.

Serpme Usulü Gübreleme

  • Gübre, ya ekimden önce toprak yüzeyine serpildikten sonra belirli toprak işleme aletleri ile toprağa gömülür ve sonra ekim yapılır.
  • Yada ekimden hemen önce toprak yüzeyine serpilen gübre ekim işlemi ile toprağa karıştırılır.

Bir çok hallerde ekimden sonrada serpme usulü ile gübre tatbik edilmektedir. Bazı bitkilere ihtiyaçları olan gübrenin tamamı bir defada ekimden önce veya ekim esnasında verilmeyip,gübrenin bir kısmı ekimde bir kısmı da bitkinin belirli bir büyüme döneminde verilmekte ve böylece gübreden daha çok yararlanılmaktadır.

Tarlada bitki varken yapılan bu ikinci gübreleme serpme usulü ile yapıldığı gibi gübre serpicisi gibi aletlerle de yapılabilir.

Bitki büyümeye başladıktan sonra verilen gübreler genellikle azotlu ve toprak analiz sonucuna göre nitrat içerikli veya sülfat içerikli gübrelerdir. Fosforlu gübreler serpme olarak verilmemeli. Fosforlu gübreler ekimden hemen önce veya ekim sırasında tohum derinliğine verilmelidir.

Bant Usulü Gübreleme

Bant usulü gübreleme genellikle mibzerle yapılmakta ise de bazı hallerde pulluk ve hatta çapa gibi basit aletler kullanılmaktadır. Gerek yurdumuzda ve gerekse diğer ülkelerde yapılan bir çok araştırma gübrelerin bant halinde verilmesinin daha yararlı olduğunu göstermektedir. Gübre banda verildiği zaman gene bitkinin henüz fazla gelişmemiş olan kökleri bitki yanındaki bu gübreden kolaylıkla yararlanmakta ve daha çabuk büyümektedir.

Banda verilen gübrenin içindeki bitki besin maddesi özellikle fosfor bitkiye faydalılığını daha uzun bir süre devam ettirmektedir. Serpme olarak verilen gübredeki fosfor ise kısa bir sürede topraktaki kireç ve diğer maddelerle birleşerek bitkinin hemen yararlanamayacağı veya zorlukla yararlanacağı bir yapıya dönüşürler. Bu nedenle de bitki banda verilen gübreden daha çok yararlanmaktadır. Bitki banda verilen gübreden serpmeye oranla %10 - %15 daha çok yararlanabilmektedir.

GÜBRELERİN UYGULAMA ZAMANI

Gübrelerin mahsul artışına olan etkisini çoğaltmak için gübre uygulama zamanı;

  • Bölgenin iklimine
  • Toprağın karakterine
  • Gübrelenecek bitkinin cinsine
  • Verilecek gübrenin çeşidine göre

Ayarlanması gerekir.

Bütün mesele bitkinin ihtiyacı olduğu zaman ona gerekli olan besin maddesini sağlamaktır. Bu nedenle bazı bölgelerde yetiştirilen belirli bitkiler için verilmesi gerekli olan gübrenin tamamı bir defada ve genellikle ekimde verilirken bazı hallerde bu miktar bölünmek suretiyle bitkinin çeşitli gelişme dönemlerinde birkaç defa da verilmektedir. Gübrelerin çok erken veya çok geç verilmesi halinde bitkiye faydası büyük ölçüde azalır.

Gübre verme zamanı konusunda üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biriside tohumun çimlenmesi sırasında toprakta yeteri kadar bitkiye yarayışlı besin maddesi bulunmasını sağlamak ve gübreleme zamanını buna göre ayarlamaktır. Aksi halde toprağa verdiğimiz gübreden beklenen faydayı sağlayamayız.

Çeşitli bölgelerde ekilecek çeşitli bitkiler için gübre verme zamanı konusunda herkesin uyacağı bir tek zaman vermek mümkün değildir. Bununla beraber gübre verme zamanı ile ilgili olarak aşağıdaki genel kurallara uymakta yarar vardır.

Azotlu Gübrelerin Verilme Zamanları

Azotlu gübreler toprakta çok hareketli gübreler oldukları için fazla yağışlarla ve sulama suyu ile yıkanarak veya gaz halinde uçmak suretiyle kayıplara uğrayabilirler. Bu gibi kayıpları önlemek ve bitkinin bu besin maddesine en fazla ihtiyacı olduğu zamanda onu toprakta hazır bulundurmak için bazen bitki için gerekli azot miktarının hepsini bir defada ekim veya dikimde vermeyip bitkinin çeşitli büyüme devrelerinde olmak üzere birkaç kızma bölünerek verilmelidir.

Azotlu gübrenin bölünerek verilmesine karar verildiği zaman ekim ve dikimde mutlaka yarısına yakın bir kısmının verilmesi çok faydalı olur. Gübrenin geri kalan kısmı bitki gelişmesinin hızlı olduğu dönemlerde ve çok geç kalınmadan verilmelidir.

Fosforlu Gübrelerin Verilme Zamanı

Fosforlu gübreler ekimden veya dikimden hemen önce veya ekim sırasında verilmeli ve toprağa mutlaka gömülmelidir. Çok erken verilmesi halinde toprakta zamanla bitkinin hemen yararlanamayacağı şekle dönüşeceğinden; bitki büyüdükten sonra verilmesi halinde ise toprağın üstünde kalacağı için bitkiye yararlı olamayacaktır.

Şu halde fosforlu gübrenin tamamı kışlık ve yazlık ekimlerde ekimden hemen önce veya ekim sırasında toprağa tohum derinliğine gömmek gerekir.

Potasyumlu Gübrelerin Verilme Zamanı

Topraklarımızda genellikle yeteri kadar potasyum bulunduğu kabul edilmekle beraber bazı alanlarda potasyum eksikliği olabilir. Toprak analizleri yaptırılarak potasyum eksikliği tespit edilen yerlere potasyumlu gübre verilmesi gerekir. Bu gübrede fosforlu gübreler gibi ekim ve dikim zamanında verilmelidir.

Hangi Çeşit Azotlu Gübre Kullanmalı

Kullanılacak azotlu gübre çeşidini belirlemek için en doğru yol toprak tahlili yaptırmaktır. Toprağınızın yapısına uygun olan gübrenin ne kadar ve zaman atılması gerektiğini gösteren rapor toprak tahlil laboratuarımız tarafında verilmektedir.

 SAYIN ÜRETİCİLERİMİZ;

LÜTFEN TOPRAK TAHLİLİ YAPTIRMADAN GÜBRE KULLANMAYINIZ !

Yukarı çık.