ÜYE KAYIT

ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

 

TÜZEL KİŞİLER

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Keşan Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden kişilerin aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
 2. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 4. Vergi levhası fotokopisi.
 5. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
 6. Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 7. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
 8. Alım Satımın  başladığına dair kesilen müstahsil makbuzları (Açıklama: TOBB liği Borsalar Muamelat Yönetmeliğinin 5.inci maddesi Kanunun 32.inci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

YENİ KAYIT TÜZEL KİŞİLER İÇİN.xlsx

GERÇEK KİŞİLER

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Keşan Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden kişilerin aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
 2. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 3. Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 5. Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
 6. Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
 7. Alım Satımın başladığına dair kesilen müstahsil makbuzları. (Açıklama: TOBB liği Muamelat Yönetmeliğinin 5.inci maddesi Kanunun 32. inci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ İÇİN.xls

Yukarı çık.