POLİTİKALAR

Kurumsal Değerlerimiz

  • Yasal Şartlara Ve Amaca Uygunluk
  • Dürüstlük Ve Şeffaflık
  • Gizlilik Ve Güvenilirlik
  • Özveri Ve Çalışkanlık
  • Mükemmeliyetçilik Ve Gelişime Açıklık
  • Memnuniyet Ve Çözüm Odaklı

 

Mali Politika

Borsa gelir ve giderlerini; TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili yasa ve mevzuatlarla  tanımlanmış  yetki  ve  sorumluluklarına  ve  mali  risk  yönetimini  ilkelerine uygun ve etkin bir şekilde yönetir.

 

İnsan Kaynakları Politikası

Borsamız çalışanlarını adil, hakkaniyetli ve liyakat esaslarına uygun seçer, personelin performans, kurumsal bağlılık, kişisel ve mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlayarak, üye memnuniyetini arttırır.

 

Haberleşme ve Yayın Politikası

Borsa ve İlçenin ticaret, tarım ve hayvancılık alanlarında maksimum faydayı sağlayacak doğru bilgiyi; hızlı, zamanında ve çağdaş iletişim olanaklarını kullanarak paydaşları ile paylaşır.

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası

Borsamız mevcut kişisel ve kurumsal bilgileri, bilgi güvenliği ve gizliliği çerçevesinde risk yönetimi esaslarına göre korur, üyeleri için katma değer yaratıcı iletişim olanakları ve ortamları yaratır.

 

Üye İlişkileri Ve Şikâyet Yönetimi Politikası

Üye memnuniyetini, üyelerle sürekli işbirliğini ilke edinen, üye şikâyet, öneri, beklenti ve taleplerine yönelik çözüm yollarını arayan, ISO 10002 standardı prensipleri ve uygulama kılavuzluğunda gerekli tüm etkinlikleri ve faaliyetleri gerçekleştiren, çözüm odaklı bir kurumdur.

 

Kalite Ve Akreditasyon Politikamız

Başta üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun faaliyetler yaparak, ilçeye katma değer yaratır, tüm tarafların kurumdan memnuniyetlerin sağlar. Tüm etkinliklerini, ISO 9001 Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Standartlarının gerekliliklerine uygunu planlar, gerçekleştirir ve tüm kaynaklarını bu yolla sürekli olarak iyileştirir.

 

Yukarı çık.