POLİTİKALAR

MALİ POLİTİKA

Borsa gelir ve giderlerini; TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili yasa ve mevzuatlarla  tanımlanmış  yetki  ve  sorumluluklarına  ve  mali  risk  yönetimini  ilkelerine uygun ve etkin bir şekilde yönetir.

İNSAN KAYNAKALARI POLİTİKASI

Borsamız çalışanlarını adil, hakkaniyetli ve liyakat esaslarına uygun seçer, personelin performans, kurumsal bağlılık, kişisel ve mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlayarak, üye memnuniyetini arttırır.

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

Borsa ve İlçenin ticaret, tarım ve hayvancılık alanlarında maksimum faydayı sağlayacak doğru bilgiyi; hızlı, zamanında ve çağdaş iletişim olanaklarını kullanarak paydaşları ile paylaşır.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Borsamız mevcut kişisel ve kurumsal bilgileri, bilgi güvenliği ve gizliliği çerçevesinde risk yönetimi esaslarına göre korur, üyeleri için katma değer yaratıcı iletişim olanakları ve ortamları yaratır.

ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ POLİTİKASI

Üye memnuniyetini, üyelerle sürekli işbirliğini ilke edinen, üye şikâyet, öneri, beklenti ve taleplerine yönelik çözüm yollarını arayan, ISO 10002 standardı prensipleri ve uygulama kılavuzluğunda gerekli tüm etkinlikleri ve faaliyetleri gerçekleştiren, çözüm odaklı bir kurumdur.

KALİTE VE AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ

Başta üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun faaliyetler yaparak, ilçeye katma değer yaratır, tüm tarafların kurumdan memnuniyetlerin sağlar. Tüm etkinliklerini, ISO 9001 Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Standartlarının gerekliliklerine uygunu planlar, gerçekleştirir ve tüm kaynaklarını bu yolla sürekli olarak iyileştirir.

Yukarı çık.