TOPRAK ANALİZ

PERKIN ELMER OPTİMA 5300 DV ICP CİHAZI

 • Argon ve azot gazları açılır, basınçları ayarlanır.
 • Hava kompresörü çalıştırılır.
 • Bilgisayar açılır.
 • Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
 • Cihazı yöneten program çalıştırılarak cihaz iç ısılarının stabil hale gelmesi beklenir.
 • Analizi yapılacak elementlerin standartları hazırlanarak cihaz kalibrasyonu yapılır.
 • Okuma yapılacak numuneler Auto-sampler'a konularak lokasyonları cihaza tanıtılır.
 • Okuma işlemi yaptırılır.
 • Sırasıyla bilgisayar programı, cihaz, bilgisayar, kompresör, argon ve azot gazları kapatılır.

ÇALKALAYICI CİHAZI

 • Açma kapama tuşuna basılıp cihaz açılır.
 • Hız ayar düğmesiyle istenilen devir ayarlanır.
 • Zaman ayar düğmesiyle çalkalama yapılacak zaman ayarlanır.
 • RUN tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.
 • Çalkalama bittiğinde STOP tuşuna basılarak cihaz açma kapama tuşuna basılarak kapatılır.

PH - EC METRE CİHAZI

 • PH metre kullanma talimatlarına göre PH metrenin ayarı yapılır.
 • Su ile doygunluk talimatına göre toprak örneği su ile doyurulur.
 • Ayarları yapılmış PH metrenin elektrotu hazırlanan saturasyon çamuru içerisine daldırılır.
 • PH metrenin PH okuma bölümü seçilir.
 • Ekranda görülen PH değeri sabitleninceye kadar beklenir.
 • Ekrandaki değer değişmediğinde görülen rakamı o toprağın PH değeri olarak kaydedilir.
 • Elektrot yüzeyi saf su ile yıkanır ve yumuşak bir kağıt ile kurulanır.
 • Açma kapama tuşuna basılarak cihaz açılır.
 • Kalibrasyon tuşuna basılarak tampon çözeltileri okutularak kalibrasyon yapılır.
 • EC'sİ ölçülmek istenen numuneye probe daldırılır, ölçme tuşuna basılarak ölçüm yapılır.
 • Her ölçüm arasında ve ölçme işlemi bittikten sonra probe temizlenir ve probe sıvısının içinde bırakılır.
 • Ölçüm işlemi bittikten sonra cihaz açma kapama tuşuna basılarak kapatılır.

SAF SU CİHAZI

 • Cihazın temiz su ve atık su bağlantıları yapılır.
 • Açma kapama düğmesine basılarak cihaz açılır.
 • Cihazın tankını doldurması için bir süre beklenir.
 • Ön taraftaki musluktan 18.2 MΏ.CM birimine ulaşıldığında UV saf su, arka tarafındaki musluktan normal saf su alınır.
 • Su alma işlemi bittiğinde cihaz açma kapama tuşundan kapatılarak su bağlantıları kesilir.

CHEBIOS SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI

 • cihaz açma kapama tuşundan açılır.
 • Sırasıyla 3 ve F1 tuşlarına basılarak hazırlanan standartlar sayısı girilir.
 • 2 tuşuna basılarak dalga boyu 882'ye ayarlanır.
 • F1 ve 1 tuşlarına basılarak sırasıyla standartlar tanımlanarak, küvezler 1 no'lu hücreye konularak küçükten büyüğe okutulur ve standart eğrisi çizilir.
 • AUTO ZERO tuşuna basılarak, numuneler 1 no'lu hücreye konulup enter tuşuna basılarak okutulur. 
 • Okutma işlemi tamamlandıktan cihazın temizliği yapılıp açma kapama tuşundan kapatılır.

 

Yukarı çık.