TÜRİB KAYIT İŞLEMLERİ

KEŞAN TİCARET BORSASI TÜRİB KAYIT İŞLEMLERİ

Lisanslı depolara ürün teslim edecek Üreticiler ile ELÜS alım-satım işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’ de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
 3. Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
  (Gerçek kişi tarafından vekalet verilmesi durumunda, noter tarafından düzenlenen vekaletname evraka eklenecektir.)
 4. Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge.
  (Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde ELÜS Hesap Numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Sicil Numarasının yer aldığı ELÜS Hesabı Bilgi Formu)
 5. Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)


Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar

 1. Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği
 2. Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
 3. Vergi Levhası örneği
 4. İmza Sirküleri
 5. Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
  (Tüzel kişi yetkili organı tarafından temsilci tayin edilmesine ilişkin alınan karar ve söz konusu kararın yetkili kişilerce alındığını gösterir imza sirküleri evraka eklenecektir.)
 6. Aracı Kurum veya Banka‘dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge.
  (Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde ELÜS Hesap Numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Sicil Numarasının yer aldığı ELÜS Hesabı Bilgi Formu)
 7. Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

 

TURIB_Gercek_Kisi_Musteri_Tanima_Formu_EK2

TURIB_Tuzel_Kisi_Musteri_Tanima_ve_Temsilci_Tayin_Formu_Ek3a

TURIB_Gercek_Kisi_Vekil_Tayin_Formu_Ek3b

TURIB_Aydinlatma_Onay_ve_Taahhut_Formu_EK4

 

Kayıt işlemleri konusunda ayrıntılı bilgi ve destek için 0284 714 10 87 mesai saatleri içerisinde Borsamızdan destek alabilirsiniz.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası hakkında detaylı bilgi için www.turib.com.tr

Yukarı çık.