ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

KEŞAN TİCARET BORSASI'NA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

(GERÇEK KİŞİLER)

TEL : 284 714 10 87 FAX : 284 714 42 93

 1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
 2. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 3. Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 5. Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
 6. Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
 7. Alım Satımın başladığına dair kesilen müstahsil makbuzları. (Açıklama: TOBB liği Muamelat Yönetmeliğinin 5.inci maddesi Kanunun 32. inci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

Kayıt formu indir

 

(TÜZEL KİŞİLER)

TEL : 284 714 10 87 FAX : 284 714 42 93

 1. Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
 2. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 4. Vergi levhası fotokopisi.
 5. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
 6. Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 7. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
 8. Alım Satımın  başladığına dair kesilen müstahsil makbuzları (Açıklama: TOBB liği Borsalar Muamelat Yönetmeliğinin 5.inci maddesi Kanunun 32.inci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

Kayıt formu indir

Yukarı çık.